Układy równań - różne zadania

Zadanie 1.

Rozwiązaniem układu równań jest para liczb

Zadanie 2.

Interpretację geometryczną układu równań przedstawiono na rysunku:

Zadanie 3.

Rozwiązaniem układu równań jest

Zadanie 4.

Rozwiąż układ równań

Zadanie 5.

Układ równań uklad równań ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli

Zadanie 6.

Rozwiązaniem układu równań jest para liczb (x,y) takich, że

Zadanie 7.

Liczby rzeczywiste a, b, c spełniają warunki: a + b = 3, b + c = 4 i c +a = 5. Wtedy suma a + b + c jest równa

Zadanie 8.

Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań. Wskaż ten układ.
Playlisty pokrewneliczba zadaństrona z teorią
Układy równań w zadaniach z treścią5strona www