Liczby parzyste i nieparzyste

Liczba parzysta - to taka liczba całkowita, którą można podzielić przez dwa (bez reszty).
Liczba nieparzysta - to taka liczba całkowita, której nie można podzielić przez dwa (przy dzieleniu przez dwa daje resztę 1).
Przykład 1. Liczbami parzystymi są np.:
-62, -8, -6, 0, 2, 14, 22, 4536
Przykład 2. Liczbami nieparzystymi są np.:
-61, -7, -5, 1, 3, 15, 23, 4537