Jesteś tu: Matematyka - matura rozszerzona - kurs

Matematyka - matura rozszerzona - kurs

W tym kursie omawiam wszystkie zagadnienia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wymagane do matury rozszerzonej.
Kurs składa się z 54 części.
Każda część zawiera film wideo z dokładnym omówieniem teorii wraz z przykładami.
Dodatkowo każda część zawiera zestaw zadań z pełnymi rozwiązaniami wideo.
Sugerowany czas przerabiania kursu to 54 dni - codziennie jedna część.
Każda część kursu zawiera dokładne omówienie jednej pozycji z podstawy programowej CKE.
Jeśli chcesz dokładnie zapoznać się z całą podstawą to kliknij poniższy przycisk.
Pokaż wymagania CKE
Przed rozpoczęciem nauki upewnij się, że umiesz zagadnienia wymagane na poziomie podstawowym.

Blok I - Liczby rzeczywiste

Założenia programowe: Uczeń wykorzystuje pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretację geometryczną, zaznacza na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą równań i nierówności typu: \(|x - a| = b\), \(|x - a| \lt b\),\(|x - a| \ge b\).
Zadania do lekcji: Część 1 - zadania
Czas nagrania: 17 min.
Założenia programowe: Uczeń stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu.
Zadania do lekcji: Część 2 - zadania
Czas nagrania: 29 min.

Blok II - Wyrażenia algebraiczne

Uczeń używa wzorów skróconego mnożenia na \((a \pm b)^3\) oraz \(a^3 \pm b^3\).
Zadania do lekcji: Część 3 - zadania
Czas nagrania: 16 min.
Założenia programowe: Uczeń dzieli wielomiany przez dwumian \(ax + b\).
Zadania do lekcji: Część 4 - zadania
Czas nagrania: 25 min.
Założenia programowe: Uczeń rozkłada wielomian na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia lub wyłączając wspólny czynnik przed nawias.
Zadania do lekcji: Część 5 - zadania
Czas nagrania: 12 min.
Założenia programowe: Uczeń dodaje, odejmuje i mnoży wielomiany.
Zadania do lekcji: Część 6 - zadania
Czas nagrania: 15 min.
Założenia programowe: Uczeń wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego z jedną zmienną, w którym w mianowniku występują tylko wyrażenia dające się łatwo sprowadzić do iloczynu wielomianów liniowych i kwadratowych.
Zadania do lekcji: Część 7 - zadania
Czas nagrania: 14 min.
Założenia programowe: Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli wyrażenia wymierne; rozszerza i (w łatwych przykładach) skraca wyrażenia wymierne.
Zadania do lekcji: Część 8 - zadania
Czas nagrania: 15 min.

Blok III - Równania i nierówności

Założenia programowe: Uczeń stosuje wzory Viete'a.
Zadania do lekcji: Część 9 - zadania
Czas nagrania: 14 min.
Założenia programowe: Uczeń rozwiązuje równania i nierówności liniowe i kwadratowe z parametrem.
Zadania do lekcji: Część 10 - zadania
Czas nagrania: 30 min.
Założenia programowe: Uczeń rozwiązuje układy równań, prowadzące do równań kwadratowych.
Zadania do lekcji: Część 11 - zadania
Czas nagrania: 14 min.
Założenia programowe: Uczeń stosuje twierdzenie o reszcie z dzielenia wielomianu przez dwumian \(x-a\).
Zadania do lekcji: Część 12 - zadania
Czas nagrania: 12 min.
Założenia programowe: Uczeń stosuje twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach całkowitych.
Zadania do lekcji: Część 13 - zadania
Czas nagrania: 16 min.
Założenia programowe: Uczeń rozwiązuje równania wielomianowe dające się łatwo sprowadzić do równań kwadratowych.
Zadania do lekcji: Część 14 - zadania
Czas nagrania: 14 min.
Założenia programowe: Uczeń rozwiązuje łatwe nierówności wielomianowe.
Materiały do lekcji: Część 15 - materiały
Czas nagrania: 24 min.
Założenia programowe: Uczeń rozwiązuje proste nierówności wymierne typu: \(\frac{x+1}{x+3}>2\), \(\frac{x+3}{x^2-16}\lt \frac{2x}{x^2-4x}\), \(\frac{3x-2}{4x-7}\le \frac{1-3x}{5-4x}\).
Czas nagrania: 15 min.
Założenia programowe: Uczeń rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną, o poziomie trudności nie wyższym, niż:\(\Bigl ||x + 1|-2\Bigl |= 3\), \(|x + 3|+|x - 5|>12\).
Zadania do lekcji: Część 17 - zadania
Czas nagrania: 14 min.
Kolejne części kursu będą stopniowo publikowane w najbliższych dniach. Postaram się jak najszybciej przygotować wszystkie części kursu. Jeśli nie będzie opóźnień to do końca lutego 2017 powinny być gotowe (być może uda się wcześniej).