Liczby rzeczywiste

Liczbą rzeczywistą jest każda liczba.
Mówiąc inaczej - zbiór liczb rzeczywistych, to zbiór wszystkich liczb - wymiernych i niewymiernych.
Zbiór liczb rzeczywistych oznaczamy symbolem R.
Przykład 1. Liczbami rzeczywistymi są np.: