Liczby rzeczywiste

Zbiór liczb rzeczywistych, to zbiór wszystkich liczb - wymiernych i niewymiernych.
Zbiór liczb rzeczywistych oznaczamy symbolem \(\mathbb{R} \).
Przykład .
Liczbami rzeczywistymi są np.: \[0,\ 1,\ -3,\ \frac{5}{6},\ \sqrt{2},\ \pi \]
Reklama