Geometria analityczna

Wstęp do geometrii analitycznej

Geometria analityczna dotyczy figur umieszczonych w układzie współrzędnych.
Zadania z tego działu bardzo często polegają na policzeniu długości odcinka, znalezieniu wzoru funkcji liniowej przechodzącej przez dane dwa punkty, itp.
Aby móc takie zadania skutecznie rozwiązywać, trzeba przede wszystkim wiedzieć, jak odczytywać współrzędne punktów w układzie współrzędnych.
W poniższym układzie współrzędnych zaznaczono 4 punkty: A, B, C i D.
W nawiasie zapisano również ich współrzędne.
układ współrzędnych z zaznaczonymi punktami Zawsze na pierwszym miejscu zapisywana jest współrzędna x-owa, a na drugim y-owa:
A=(3, 2) Często w treści zadania podawane są współrzędne kilku punktów, które są wierzchołkami jakiejś figury.
Rozwiązywanie takiego zadania zawsze warto zacząć od narysowania układu współrzędnych i zaznaczenia w nim podanych punktów.

Zadanie .

Punkt \( A \) ma współrzędne \( (5, 2012) \). Punkt \( B \) jest symetryczny do punktu \( A \) względem osi \( Ox \), a punkt \( C \) jest symetryczny do punktu \( B \) względem osi \( Oy \) . Punkt \( C \) ma współrzędne
\((-5;-2012) \)
\((-2012;-5) \)
\((-5;2012) \)
\((-2012;5) \)
Reklama