Ciąg geometryczny

Definicja i przykłady ciągu geometrycznego

Przed rozpoczęciem nauki o ciągu geometrycznym warto zapoznać się z samym pojęciem ciągu.
Ciąg geometryczny - to taki ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba różni się od poprzedniej q razy.
Liczbę q nazywamy ilorazem ciągu geometrycznego.

Przykłady
 • 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128,...
  Iloraz tego ciągu geometrycznego jest równy 2 (czyli każda kolejna liczba jest 2 razy większa od poprzedniej).
  Pierwszy wyraz ciągu jest równy 1.
  Piąty wyraz ciągu jest równy 16.
  Dziewiąty wyraz ciągu jest równy 256.
 • 3, 9, 27, 81,...
  Iloraz tego ciągu geometrycznego jest równy 3.
  Pierwszy wyraz ciągu jest równy 3.
  Trzeci wyraz ciągu jest równy 27.
 • 2, 6, 18, 54, 162,...
  Iloraz tego ciągu geometrycznego jest równy 3.
  Pierwszy wyraz ciągu jest równy 2.
  Czwarty wyraz ciągu jest równy 54.
 • 4, -20, 100, -500, 2500,...
  Iloraz tego ciągu geometrycznego jest równy -5.
  Pierwszy wyraz ciągu jest równy 4.
  Czwarty wyraz ciągu jest równy -500.
 • 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001,...
  Iloraz tego ciągu geometrycznego jest równy 0.1.
  Pierwszy wyraz ciągu jest równy 10.
  Czwarty wyraz ciągu jest równy 0.01.
  Ósmy wyraz ciągu jest równy 0.000001.
 • 9, 9, 9, 9, 9,...
  Iloraz tego ciągu geometrycznego jest równy 1.
  Ciąg ten jest ciągiem stałym i każdy jego wyraz jest równy 9.
 • 9, -9, 9, -9, 9,...
  Iloraz tego ciągu geometrycznego jest równy -1.
  Ciąg ten jest ciągiem naprzemiennym i jego wyrazy są równe na przemian 9 i -9.
Przykłady (ciągów niegeometrycznych)
 • 1, 2, 3, 4, 5, 6,...
  Dowolny ciąg arytmetyczny nie jest ciągiem geometrycznym.
 • 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,...
  Tego typu ciąg naprzemienny nie jest ciągiem geometrycznym.
 • 1, 2, -2, -5, 6, 17, 7, 1,...
  Każdy "chaotyczny" ciąg liczbowy nie jest ciągiem geometrycznym.