Wyrażenia algebraiczne

Wprowadzenie do wyrażeń algebraicznych

Wyrażenia algebraiczne - to liczby wraz z literami połączone znakami działań, np.: przykłady wyrażeń algebraicznych Nazwy wyrażeń algebraicznych możemy zapisać słownie według znaków działań, które je łączą, np.:
Zapis matematyczny Zapis słowny
x + y suma liczb x i y
x - y różnica liczb x i y
x · y iloczyn liczb x i y
x : y iloraz liczb x i y
2x podwojona liczba x
3x liczba trzy razy większa x
0,5x połowa liczby x
x - 12 liczba o 12 mniejsza od x
x2 kwadrat liczby x
x2 + y2 suma kwadratów liczb x i y
(x + y)2 kwadrat sumy liczb x i y
x3 - y3 różnica sześcianów liczb x i y
(2x)2 - 0,5y3 różnica kwadratu podwojonej liczby x i połowy sześcianu liczby y
Uwaga odnośnie zapisu
W wyrażeniach algebraicznych, w których występuje mnożenie, często nie zapisuje się kropki oznaczającej iloczyn.
Zapisujemy po prostu 2x zamiast 2 · x. Ten pierwszy zapis jest po prostu krótszy, a oznacza dokładnie to samo. Podobnie w życiu - powiemy, że "mamy 2 jabłka", a nie "mamy 2 razy jedno jabłko".
Poniższy film łagodnie wprowadzi Cię w świat wyrażeń algebraicznych. Z pierwszego nagrania dowiesz się gdzie w matematyce pojawiają się wyrażenia algebraiczne i do czego one służą.

Wprowadzenie do wyrażeń algebraicznych

W tym nagraniu wideo pokazuję co to są wyrażenia algebraiczne i w jakich sytuacjach się je stosuje.
Reklama