Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej

Wstęp do postaci funkcji kwadratowej

Wzór dowolnej funkcji kwadratowej można zapisać na wiele różnych sposobów. Oto przykładowa funkcja kwadratowa zapisana na kilka różnych sposobów:
\[\begin{split} f(x)&=x^2+5x+6\\[6pt] f(x)&=(x+2)(x+3)\\[6pt] f(x)&=\left ( x+\frac{5}{2} \right )^2-\frac{1}{4}\\[6pt] f(x)&=x(x+5)+6\\[6pt] f(x)&=x^2+5(x+1)+1\\[6pt] \end{split}\]
Każdy z powyższych wzorów opisuje tą samą funkcję kwadratową. Tego typu wzorów dla jednej funkcji można teoretycznie wymyślać nieskończenie wiele. Nie opłaca się jednak tego robić, ponieważ kolejne wzory byłyby coraz bardziej skomplikowane. Warto zawsze przedstawiać funkcję w najprostszej możliwej postaci.
Wzór funkcji kwadratowej najkorzystniej jest zapisywać w jednej z trzech postaci: ogólnej, kanonicznej lub iloczynowej.

Postacie funkcji kwadratowej

W tym nagraniu wideo omawiam postać ogólną, kanoniczną i iloczynową funkcji kwadratowej.
Reklama