Wyrażenia wymierne

Podstawowe wiadomości o wyrażeniach wymiernych

Naukę o wyrażeniach wymiernych warto rozpocząć od dobrego zrozumienia wielomianów.
Wyrażenie wymierne - to ułamek, który ma w liczniku i w mianowniku wielomiany.
W mianowniku wyrażenia wymiernego musi stać wielomian co najmniej \(1\) stopnia.
Przykład .
Wyrażenie wymierne, które w mianowniku ma wielomian stopnia \(1\): 5/x
Przykład .
Wyrażenie wymierne, które w liczniku i w mianowniku ma wielomian stopnia 1: (2x+3)/(x-1)
Przykład .
Wyrażenie wymierne, które w liczniku ma wielomian stopnia 2, a w mianowniku wielomian stopnia 1: (x^2+2x-1)/x Inny przykład tego typu: (x-1)(x+2)/(x+1)
Przykład .
Wyrażenie wymierne, które ma w liczniku i w mianowniku wielomian stopnia 2: (x^2+2x-1)/(x-3)(x+3)
Przykład .
Wyrażenie wymierne, które w liczniku ma wielomian stopnia 3, a w mianowniku wielomian stopnia 2: (x^3+2x^2+34)/(6x^2+6)
Reklama