Funkcja liniowa

Definicja funkcji liniowej

Funkcję liniową określa wzór
f(x) = ax + b
lub
y = ax + b
gdzie:
a - to współczynnik kierunkowy prostej
b - to wyraz wolny
Wykresem funkcji liniowej jest linia prosta.
[obrazek]
Funkcja liniowa jest rosnąca jeżeli a > 0 .
Funkcja liniowa jest malejąca jeżeli a < 0 .
Funkcja liniowa jest stała jeżeli a = 0 .
Metodę rysowania funkcji liniowej dokładnie omówię w następnym rozdziale.