Liczby złożone

Każdą liczbę naturalną większą od 1, która nie jest liczbą pierwszą, nazywamy liczbą złożoną.
Każdą liczbę złożoną można rozłożyć na iloczyn mniejszych liczb naturalnych.
Mówiąc inaczej - liczba naturalna jest złożona, jeżeli można ją podzielić bez reszty przez inną liczbę naturalną, większą od 1.
Przykłady:
  • Liczba 6 jest złożona, ponieważ dzieli się przez 2 i przez 3. Oto jej rozkład na iloczyn czynników:
    6 = 2 ⋅ 3
  • Liczba 45 jest złożona, ponieważ dzieli się np. przez 5 i przez 3. Oto jej rozkład na iloczyn czynników:
    45 = 3 ⋅ 3 ⋅ 5
  • Liczba 13 nie jest złożona (jest pierwsza), ponieważ dzieli się tylko przez 1 i przez samą siebie. Jej rozkład na iloczyn czynników nie istnieje.