Dodawanie i odejmowanie wielomianów

Wielomiany dodajemy i odejmujemy tak samo jak wyrażenia algebraiczne.
Przykład 1. Dodaj wielomiany W(x) = 5x3 - 7x2 + 11 oraz G(x) = 2x3 + 6x2 - 4x.
Rozwiązanie:
W(x) + G(x) = 5x3 - 7x2 + 11 + 2x3 + 6x2 - 4x = 7x3 - x2 - 4x + 11
W powyższym rachunku tym samym kolorem zaznaczono jednomiany podobne, które mogliśmy do siebie dodać.
Przykład 2. Od wielomianu W(x) = 5x3 - 7x2 + 11 odejmij wielomian G(x) = 2x3 + 6x2 - 4x.
Rozwiązanie:
W(x) - G(x) = 5x3 - 7x2 + 11 - (2x3 + 6x2 - 4x) = 5x3 - 7x2 + 11 - 2x3 - 6x2 + 4x =
= 3x3 - 13x2 + 4x + 11

Zadanie 1.

Dane są wielomiany \(W(x)=-2x^3+5x^2-3\) oraz \(P(x)=2x^3+12x\). Wielomian \(W(x) + P(x)\) jest równy
\( 5x^2+12x-3 \)
\( 4x^3+5x^2+12x-3 \)
\( 4x^6+5x^2+12x-3 \)
\( 4x^3+12x^2-3 \)

Zadanie 2.

Dane są wielomiany W(x) = 4x3 + 2x2 - 3x - 4 oraz F(x) = -x2 + 5x - 6. Wielomian G(x) = W(x) - F(x) jest równy.