Dodawanie i odejmowanie wielomianów

Wielomiany dodajemy i odejmujemy tak samo jak wyrażenia algebraiczne.
Przykład 1. Dodaj wielomiany W(x) = 5x3 - 7x2 + 11 oraz G(x) = 2x3 + 6x2 - 4x.
Rozwiązanie:
W(x) + G(x) = 5x3 - 7x2 + 11 + 2x3 + 6x2 - 4x = 7x3 - x2 - 4x + 11
W powyższym rachunku tym samym kolorem zaznaczono jednomiany podobne, które mogliśmy do siebie dodać.
Przykład 2. Od wielomianu W(x) = 5x3 - 7x2 + 11 odejmij wielomian G(x) = 2x3 + 6x2 - 4x.
Rozwiązanie:
W(x) - G(x) = 5x3 - 7x2 + 11 - (2x3 + 6x2 - 4x) = 5x3 - 7x2 + 11 - 2x3 - 6x2 + 4x =
= 3x3 - 13x2 + 4x + 11

Zadanie .

Dane są wielomiany \(W(x)=-2x^3+5x^2-3\) oraz \(P(x)=2x^3+12x\). Wielomian \(W(x) + P(x)\) jest równy
\( 5x^2+12x-3 \)
\( 4x^3+5x^2+12x-3 \)
\( 4x^6+5x^2+12x-3 \)
\( 4x^3+12x^2-3 \)
Reklamy

Zadanie .

Dane są wielomiany \(W(x)=4x^3+2x^2-3x-4\) oraz \(F(x)=-x^2+5x-6\).
Wielomian \(G(x)=W(x)-F(x)\) jest równy:
\( -4x^3-3x^2+8x+2 \)
\( 4x^3+3x^2-8x+2 \)
\( 4x^3+3x^2-8x-2 \)
\( -4x^3-3x^2+8x-2 \)
Reklama