Równania tożsamościowe

Równania tożsamościowe - to takie równania, które mają nieskończenie wiele rozwiązań.
Jeżeli w równaniu tożsamościowym podstawimy pod \(x\)-a dowolną liczbę, to otrzymamy zawsze równanie prawdziwe.
Przykłady:
  • \(2x=2x\)
  • \(5x-3=5x-3\)
  • \(x-\sqrt{2}+1=1-\sqrt{2}+x\)
Dokładniejsze omówienie tego pojęcia znajduje się w poniższym materiale wideo.

Równanie tożsamościowe

W tym nagraniu wideo omawiam pojęcie równania tożsamościowego.
Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że pojęcie równania tożsamościowego dotyczy wszystkich możliwych równań - także tych nieliniowych.

Zadanie .

Sprawdź czy poniższa równość jest tożsamością: \[7(x^2-2)-4(x+3)(x-3)=3x^2+22\]
Reklamy
Reklama