Procenty

Procenty - wprowadzenie

Słowo procent pochodzi od łacińskiego wyrażenia per centum - "na sto".
Jeden procent zapisujemy symbolem 1%. Oznacza on jedną setną część całości.
Jeżeli mówimy, że 23% Polaków ma oczy niebieskie, to znaczy, że przeciętnie na 100 Polaków jest 23 takich, którzy mają oczy niebieskie. Można też powiedzieć, że wszystkich Polaków ma oczy niebieskie.
Możemy zatem wyrażać procenty w postaci ułamków zwykłych:
albo dziesiętnych: Przykłady

Reklama