Zadanie nr 266Zadanie nr 268

Zadanie 267

Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym |AC| = |BC| oraz A = (2, 1) i C = (1, 9). Podstawa AB tego trójkąta jest zawarta w prostej . Oblicz współrzędne wierzchołka B.
Rozwiązanie wideo:
Obejrzyj na YouTube
Playlisty zawierające to zadanieliczba zadaństrona z teorią
Matura poprawkowa - 21 sierpień 201234strona www
Matura 2015 - kurs - geometria analityczna25strona www
Geometria analityczna - różne zadania12strona www