Zadanie nr 208Zadanie nr 210

Zadanie 209

Kwotę 10000 zł wpłacamy do banku na 4 lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi 3%. Po 4 latach kwotę na rachunku będzie można opisać wzorem:
Rozwiązanie wideo:
Obejrzyj na YouTube
Playlisty zawierające to zadanieliczba zadaństrona z teorią
Matura próbna - 21 listopad 201232strona www
Matura 2015 - kurs - podstawowe działania na liczbach65strona www
Procenty - różne zadania28strona www