Zadanie nr 1262Zadanie nr 1264

Zadanie 1263

Wierzchołki trapezu ABCD mają współrzędne: A = (-1,-5), B = (5, 1), C = (1, 3), D = (-2, 0). Napisz równanie okręgu, który jest styczny do podstawy AB tego trapezu, a jego środek jest punktem przecięcia się prostych zawierających ramiona AD oraz BC trapezu ABCD.
Rozwiązanie wideo:
Obejrzyj na YouTube
Playlisty zawierające to zadanieliczba zadaństrona z teorią
Matura - 4 czerwiec 201334strona www