Zadanie nr 1149Zadanie nr 1151

Zadanie 1150

Znajdź sumę pięćdziesięciu kolejnych liczb będących wielokrotnościami 12 (zaczynając od 24).
Rozwiązanie wideo:
Obejrzyj na YouTube
Playlisty zawierające to zadanieliczba zadaństrona z teorią
Ciąg arytmetyczny - zbiór zadań31strona www