1. Definicje

Poniżej znajdują się jedynie definicje najważniejszych pojęć związanych z ułamkami. Dokładniejsze omówienie wszystkich zagadnień, wraz z przykładami, znajdziesz na oddzielnych podstronach (uruchamianych ze spisu treści).
ułamek - wyrażenie lub liczba postaci (czasami zapisujemy a/b, rzadziej a:b), gdzie a nazywamy licznikiem ułamka, a b nazywamy mianownikiem ułamka. Kreskę poziomą między licznikiem i mianownikiem nazywamy kreską ułamkową.
ułamek dziesiętny - ułamek, w którym mianownik jest naturalną potęgą liczby 10, np. , , . Ułamek dziesiętny zapisujemy najczęściej używając przecinka, a nie kreski ułamkowej, np. ; ; .
ułamek dziesiętny nieskończony - ułamek dziesiętny, który po przecinku ma nieskończenie wiele cyfr (może być okresowy).
ułamek dziesiętny okresowy - ułamek dziesiętny nieskończony, którego cyfry od pewnego miejsca po przecinku otrzymujemy przez powtarzanie pewnej grupy cyfr zwanej okresem, np.
0,333333... = 0,(3);
0,428574285742857... = 0,(42857);
2,735142424242... = 2,7351(42);
Ułamki okresowe często zapisujemy krócej - pisząc okres w nawiasie. Każdy ułamek okresowy można zamienić na ułamek zwykły.
ułamek mieszany - ułamek niewłaściwy, który został zapisany jako suma liczby całkowitej i ułamka właściwego (znak + przy takim zapisie pomijamy), np. .
ułamek nieskracalny - ułamek w którym licznik i mianownik mają największy wspólny dzielnik równy 1, np.
ułamek niewłaściwy - ułamek w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi (mówiąc dokładniej - wartość bezwzględna licznika jest większa lub równa od wartości bezwzględnej mianownika), np. .
ułamek właściwy - ułamek w którym licznik jest mniejszy od mianownika (mówiąc dokładniej - wartość bezwzględna licznika jest mniejsza od wartości bezwzględnej mianownika), np. .
ułamek zwykły - ułamek zapisany przy pomocy licznika, mianownika i kreski ułamkowej (nie ułamek dziesiętny). Ułamek zwykły można krócej nazywać po prostu ułamkiem.