Rodzaje graniastosłupów

Graniastosłupy można podzielić na dwa rodzaje:
  • graniastosłupy proste
    Wszystkie ściany są prostokątami, a krawędzie ścian bocznych są prostopadłe do podstaw.
  • graniastosłupy pochyłe
    Ściany są równoległobokami. Bryła jest pochylona.
rysunek Graniastosłup prawidłowy - to taki graniastosłup prosty, który ma w podstawie wielokąt foremny.