Liczby rzeczywiste

Liczbą rzeczywistą jest każda liczba.
Mówiąc inaczej - zbiór liczb rzeczywistych, to zbiór wszystkich liczb - wymiernych i niewymiernych.
Sąsiednie tematy
Liczby niewymierneZestawienie informacji o podstawowych rodzajach liczb