Najnowsze filmy

Trójkąt równoramienny \(ABC\) jest wpisany w okrąg o równaniu \((x-5)^2+(y+3)^2=5\). Podstawą trójkąta \(ABC\) jest odcinek \(AB\) zawarty w prostej o równaniu \(x-y-7=0\). Oblicz pole trójkąta \(ABC\). Rozważ wszystkie przypadki.
\(\frac{3\sqrt{10}-3}{2}\) lub \(\frac{3\sqrt{10}+3}{2}\)
Trójkąt o boku \(a\) i kącie ostrym \(\alpha \), leżącym naprzeciw tego boku, jest wpisany w okrąg o promieniu \(R\), zaś trójkąt o boku \(a+1\) i kącie ostrym \(\alpha \), leżącym naprzeciw tego boku, jest wpisany w okrąg o promieniu \(R+1\). Wyznacz miarę kąta \(\alpha \).
\(\alpha =30^\circ \)
Dany jest nieskończony ciąg sześcianów. Krawędź pierwszego z nich jest równa \(x_1\). Krawędź drugiego z tych sześcianów ma długość \(x_2\) równą różnicy długości przekątnej pierwszego sześcianu i przekątnej ściany pierwszego sześcianu. Analogicznie trzeci sześcian ma krawędź \(x_3\) o długości równej różnicy długości przekątnej drugiego sześcianu i przekątnej ściany drugiego sześcianu, itd. Oblicz sumę \(x_1+x_2+x_3+...\).
\(\frac{x_1(2+\sqrt{2}+\sqrt{6})}{4}\)
Pierwszy wyraz \(a_1\) nieskończonego ciągu geometrycznego \((a_n)\) jest równy \(\sqrt{2}\), natomiast suma pierwszych trzech jego wyrazów jest równa \(\frac{7}{4}\sqrt{2}\). Szereg nieskończony \(a_1+a_2+a_3+...\) jest zbieżny. Oblicz jego sumę.
\(2\sqrt{2}\)
Oblicz granicę \(\lim_{n \to \infty} \left(\frac{n^3-n^2}{n^2+1}-\frac{n^2}{n+3}\right)\).
\(2\)

Aktualności

2016-01-16
Wszyscy zarejestrowani użytkownicy otrzymali dzisiaj darmowy pakiet 5 godzin premium :)
2016-01-08
Aktualnie na stronę dodawane są nowe materiały treningowe dla maturzystów.
2015-12-03
Aktualnie rozbudowywana jest strona poświęcona pochodnym.
2015-11-15
Na stronie głównej będzie można od dzisiaj oglądać najnowsze materiały wideo.
2015-11-13
W głosowaniu zdecydowanie wygrało tło jasne, zatem takie tło będę stosował w swoich nagraniach. W miarę wolnego czasu będę starał się również przygotowywać dla większości nagrań wersję na ciemnym tle, która na YouTube będzie niepubliczna, ale będziecie mogli ją oglądać na stronie. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie wszystkich usatysfakcjonuje :)
2015-11-12
Pod tym filmikiem możecie zagłosować jakie tło wolicie oglądać w moich nagraniach:
https://www.youtube.com/watch?v=qO7lsZlwhRs
Do wyboru jest tło białe oraz czarne :)
2015-11-10
Aktualnie rozwijane są różne działy tematyczne. Dodawane są nowe przykłady i zadania.
2015-08-24
Rozwiązania zadań z matury poprawkowej umieszczę na tej stronie.
Zarejestrowani użytkownicy mają od dzisiaj możliwość nabycia nowych - małych pakietów premium. Ponadto uległ zmianie sposób wykonywania płatności - transakcje będą od dzisiaj wykonywane automatycznie, a zakupione pakiety będziecie otrzymywali w kilka minut po dokonaniu płatności - nawet w środku nocy.
2015-08-10
Od dzisiaj można logować się w serwisie matemaks.pl.
Zarejestrowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do dodatkowych funkcjonalności.
Rejestracja dostępna jest na stronie: http://www.matemaks.pl/login.php.