Studia

Informacje o dziale dla studentów
Informacje o dziale dla studentów
Aktualnie dział dla studentów jest w trakcie przygotowywania.
Najnowsze materiały będę umieszczał poniżej:
W nagraniu omawiam następujące zadania:
Zadanie 1. Wyznacz granicę ciągu: \(\lim_{n \to \infty} \frac{8n-3n^5+4n^4+1}{2n+3n^5-5n^2}\).
Zadanie 2. Wyznacz granicę ciągu: \(\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{\left( \frac{4}{3} \right)^n+\left( \frac{5}{2} \right)^n+\left( \frac{2}{3} \right)^n}\)
Zadanie 3. Wyznacz granicę funkcji: \(\lim_{x \to 4} \frac{x-4}{2\sqrt{x}-4}\)
Zadanie 4. Zbadaj zbieżność szeregu: \(\sum_{n=1}^{\infty } \frac{(n+3)!}{(2n-1)!}\)
Czas nagrania: 34 min.
W nagraniu omawiam następujące zadania:
Zadanie 1. Wyznacz granicę ciągu: \(\lim_{n \to \infty} \frac{\sin \left( \frac{1}{n} \right)}{\frac{2}{n}}\).
Zadanie 2. Wyznacz granicę ciągu: \(\lim_{n \to \infty} \frac{2\cdot 3^{2n+1}-2^{3n+2}-4\cdot 5^{n-2}}{6\cdot 2^{3n}-2\cdot 3^{2n-2}}\).
Zadanie 3. Wyznacz granicę funkcji: \(\lim_{x \to 2}\frac{2x^3-3x^2-5x+6}{6x^4+5x^3-33x^2-12x+20} \).
Zadanie 4. Zbadaj zbieżność szeregu: \(\sum_{n=1}^{\infty }\frac{3n-2}{10n+5} \).
Czas nagrania: 17 min.