Pochodna ilorazu funkcji

Jeżeli obie funkcje f(x) i g(x) są różniczkowalne, to pochodną ilorazu tych funkcji obliczamy według wzoru: Przykład 1. Dane są funkcje i . Oblicz pochodną ilorazu .
Rozwiązanie:
Liczymy pochodną ilorazu według wzoru:
Oblicz pochodną funkcji
Oblicz pochodną funkcji