Zadania na obliczanie granicy funkcji

Więcej zadań z liczenia granic funkcji znajdziesz również w podrozdziale o Regule de l'Hospitala.
Oblicz granicę funkcji f(x) = 5x3 w punkcie x0 = -2.
Oblicz granicę funkcji f(x) = 3x2 - 2x + 1 w punkcie x0 = 5.
Oblicz granicę funkcji
Oblicz granicę \(\lim_{x \to -1}\frac{x+1}{3x^2-3} \).
Leżeli \(\lim_{x \to \infty} \frac{(px+5)^3}{10x^3-5x^2+1}=-4\), to
\( p=-2\sqrt[3]{5} \)
\( p=-2\sqrt{10} \)
\( p=-\sqrt[3]{\frac{10}{4}} \)
\( p=-40 \)
A