Pochodne

Wzory pochodnych wybranych funkcji

Do obliczenia pochodnych dowolnie skomplikowanych funkcji wystarczy znajomość reguł różniczkowania oraz poniższych wzorów:
Numer wzoru Funkcja Pochodna funkcji Komentarz
1. Pochodna funkcji stałej zawsze jest równa zero, np. (12)' = 0
2. Przykład: (x7)' = 7x6
3. Jest to szczególny przypadek wzoru 2. (dla n = 1)
4. Jest to szczególny przypadek wzoru 2. (dla n = -1). Zapisując inaczej:
5. Jest to szczególny przypadek wzoru 2. (dla n = ½). Zapisując inaczej:
6. np.:
7. Jest to szczególny przypadek wzoru 6.
8. np.:
9. Jest to szczególny przypadek wzoru 8.
10. -
11. -
12. -
13. -
14. -
15. -
Tematy nadrzędne i sąsiednie