Pochodna iloczynu funkcji

Jeżeli obie funkcje f(x) i g(x) są różniczkowalne, to pochodną iloczynu tych funkcji obliczamy według wzoru: Szczególnym przypadkiem tego wzoru jest sytuacja, w której jedna z funkcji jest liczbą stałą. Mamy wówczas wzór:
Dane są funkcje i . Oblicz pochodną iloczynu \(f(x)\cdot g(x)\).
Liczymy pochodną iloczynu według wzoru:
Oblicz pochodną funkcji
Tematy nadrzędne i sąsiednie