Macierze

Transponowanie macierzy

Definicja

Macierz transponowana do macierzy \(A\) to macierz \(A^T\), która powstaje przez zamianę jej wierszy na kolumny i kolumn na wiersze.
Macierzą transponowaną do macierzy: jest macierz:
Tematy nadrzędne i sąsiednie