Jesteś tutaj: StudiaGranica funkcjiReguła de l'Hospitala
◀ Ważniejsze granice funkcji

Reguła de l'Hospitala

Regułę l'Hospitala wykorzystuje się do liczenia granic wyrażeń nieoznaczonych.
Żeby stosować regułę l'Hospitala trzeba umieć liczyć pochodne.
Reguła de l'Hospitala Załóżmy, że funkcje \(f(x)\) oraz \(g(x)\) są określone w otoczeniu punktu \(a\).
Wówczas jeżeli: \[\lim_{x \to a} f(x) = \infty \quad \text{oraz}\quad \lim_{x \to a} g(x) = \infty\] lub \[\lim_{x \to a} f(x) = 0 \quad \text{oraz}\quad \lim_{x \to a} g(x) = 0\] to: \[\lim_{x \to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x \to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}\] Powyższa równość zachodzi dodatkowo pod warunkiem, że granica po prawej stronie istnieje.
Punkt \(a\) może być konkretna liczbą, albo \(+\infty \) lub \(-\infty \).
Regułę de l'Hospitala objaśniam również w poniższym nagraniu wideo.
W tym nagraniu wideo omawiam regułę de l'Hospitala
Oblicz granicę: \(\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x}\).
\(\frac{1}{3}\)
Oblicz granicę: \(\lim_{x \to 1} \frac{1-\sqrt[3]{x}}{1-\sqrt[5]{x}}\).
\(\frac{5}{3}\)
Oblicz granicę: \(\lim_{x \to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{x} \)
\(2\)
Oblicz granicę \(\lim_{x \to 0} \frac{\cos px-\cos qx}{x^2}\), gdzie \(p,q\in \mathbb{R} \).
\(\frac{q^2-p^2}{2}\)
Oblicz granicę: \(\lim_{x \to 4}\frac{2-\sqrt{x}}{3-\sqrt{2x+1}} \)
\(\frac{3}{4}\)
Oblicz granicę .
Oblicz granicę .
Oblicz granicę .
Oblicz granicę .
Oblicz granicę .
Oblicz granicę .
Oblicz granicę .
Oblicz granicę .
Oblicz granicę .
Oblicz granicę .
Oblicz granicę .
Oblicz granicę: \(\lim_{n \to \infty} \frac{(3^{n+1}+4^n)(n^2+n+3)}{(2^{2n}+3^n)(4^{n^2}-2)}\).