Pochodna sumy funkcji

Jeżeli obie funkcje f(x) i g(x) są różniczkowalne, to pochodną sumy tych funkcji obliczamy według wzoru: Analogiczny wzór jest na pochodną różnicy funkcji:
Dane są funkcje i . Oblicz pochodną sumy f(x) + g(x).
Liczymy pochodną sumy zamieniając ją według wzoru na sumę pochodnych:
Tematy nadrzędne i sąsiednie