Logika

Wprowadzenie do logiki matematycznej
Dzięki metodom logiki matematycznej możemy łatwo sprawdzić czy jakieś zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.
Umiejętność ta jest szczególnie przydatna w informatyce (w programowaniu). Jeżeli chcemy np. stworzyć grę, w której nasz bohater będzie zachowywał się w ściśle określony sposób, to musimy napisać wiele poprawnych logicznie warunków, które komputer będzie w stanie zawsze dobrze interpretować.
Aby móc to sprawnie i skutecznie robić należy wcześniej poznać podstawowe narzędzia logiki matematycznej, takie jak np.: koniunkcja, alternatywa, implikacja, równoważność oraz prawa rachunku zdań.
Tematy nadrzędne i sąsiednie