Logika

Warunek konieczny i warunek wystarczający

Definicja

Jeżeli ze zdania \(p\) wynika zdanie \(q\), to mówimy, że \(p\) jest warunkiem wystarczającym dla \(q\), a \(q\) jest warunkiem koniecznym dla \(p\).
Warunek wystarczający nazywany jest też warunkiem dostatecznym.
  • Podzielność liczby całkowitej przez 2 i przez 3 jest warunkiem koniecznym i wystarczającym podzielności tej liczby przez 6.
  • Podzielność liczby całkowitej przez 10 jest warunkiem wystarczającym podzielności tej liczby przez 5.
Tematy nadrzędne i sąsiednie