Reguły obliczania pochodnych

Jeżeli obie funkcje f(x) i g(x) są różniczkowalne (tzn. możemy policzyć ich pochodne), to zachodzą następujące wzory: Dokładniejsze omówienie każdego z tych wzorów (wraz z przykładami) znajduje się w kolejnych podrozdziałach.
Tematy nadrzędne i sąsiednie