Granica ciągu

Twierdzenie Stolza

Oblicz granicę ciągu \(a_n=\frac{\ln n}{n}\).
Tematy nadrzędne i sąsiednie