Negacja

Drukuj

Definicja

Negacja - to zaprzeczenie zdania, czyli: nieprawda, że (zdanie).
Negację w matematyce oznaczamy symbolem \(\sim \).
Negację zdania: nieprawda, że \(p\) zapisujemy tak: \(\sim p\).
Negacja zdania \(\sim p\) jest prawdziwa tylko wtedy, gdy zdanie \(p\) jest fałszywe.
Wszystkie możliwe przypadki dla negacji zestawiliśmy w poniższej tabelce.
\(p\) \(\sim p\)
\(1\) \(0\)
\(0\) \(1\)
Negacja zmienia wartość logiczną zdania na przeciwną.

Własności negacji

  • Z dwóch zdań: \(p\) oraz \(\sim p\) jedno musi być prawdziwe, a drugie fałszywe.
  • Zdania: \(p\) oraz \(\sim(\sim p)\) są równoważne (mają tę samą wartość logiczną).
Tematy nadrzędne i sąsiednie