Jesteś tutaj: Matura

Matura

W tym filmiku podaję wskazówki dla maturzystów oraz najlepsze strategie egzaminacyjne.
Czas nagrania: 29 min.
W tym filmiku podaję wskazówki dla maturzystów oraz opowiadam jak korzystać z kursu maturalnego.
Czas nagrania: 14 min.
W tym filmiku dzielę się wskazówkami jak najlepiej uczyć się do matury poprawkowej w sierpniu oraz z jakich materiałów najlepiej korzystać. Filmik polecam również osobom, które zdają maturę w maju, w szczególności jeśli zaczynają naukę miesiąc przed maturą.
Czas nagrania: 10 min.
W tym filmiku opowiadam jaka jest najważniejsza wiedza wymagana na maturze oraz jak ją samodzielnie sprawdzić.
Czas nagrania: 5 min.
W tym nagraniu omawiam moje najskuteczniejsze metody nauki matematyki.
Czas nagrania: 20 min.
W tym filmiku opowiadam o najlepszej metodzie nauki matematyki - jak się uczyć, aby nauka szła szybko i efektywnie.
Czas nagrania: 8 min.
Od 2015 roku na egzaminie maturalnym zaczyna obowiązywać nowa podstawa programowa.
Poniżej przedstawiam zmiany w stosunku do lat ubiegłych.
Poziom podstawowy:
 • Usunięto wartość bezwzględną. Na maturze nie mogą pojawić się równania z wartością bezwzględną oraz jej interpretacja geometryczna.
 • Usunięto wielomiany i funkcje wymierne. Znika z matury klasyczne zadanie za 2 punkty na rozkładanie wielomianu na iloczyn czynników. Nie będzie również wyznaczania dziedziny wyrażeń wymiernych oraz szukania miejsc zerowych funkcji wymiernych.
 • Usunięto równanie okręgu.
 • Usunięto proste równania trygonometryczne, ale rozszerzono zakres kątów, dla których trzeba będzie umieć obliczać wartości sin, cos i tg. Poprzedni zakres to od 0° do 90°, a nowy to od 0° do 180°.
 • Usunięto własności prawdopodobieństwa. Teraz już nie mogą pojawić się zadania z napisami typu: P(A?B), P(A') itp. Kombinatorykę ograniczono do reguły mnożenia i dodawana. Zadania z rachunku prawdopodobieństwa mogą dotyczyć jedynie prostych sytuacji opartych na prawdopodobieństwie klasycznym (wzór P(A) = |A|/|?|).
 • Dodano błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia.
Informacje o zmianach pochodzą ze strony CKE: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=229. Aby przeczytać dokładną podstawę programową należy kliknąć "Pokaż treść!" po prawej stronie. Tabelka z podstawą programową zaczyna się na stronie 41.
W związku z wprowadzonymi zmianami, przygotowuję kurs do matury 2015, który będzie zawierał tylko zadania z nowej podstawy programowej.
Wszystkim maturzystom polecam również zapoznanie się z poniższymi materiałami treningowymi. Opuszczajcie jedynie te zadania, które nie są oznaczone "Matura 2016". Pamiętaj, żeby regularnie ćwiczyć i powtarzać raz przerobione zadania.
Powodzenia! :)

Informatory

Przygotowanie do matury z matematyki najlepiej zacząć od przejrzenia informatora przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Poza wymaganiami egzaminacyjnymi, znajdziesz w nim wiele zadań treningowych. Warto je rozwiązać przygotowując się do prawdziwego egzaminu. Rozwiązania wielu zadań wraz z ich obszernym omówieniem możesz znaleźć tutaj.

Podstawowe informacje o maturze

Szczegółowe informacje znajdziesz w zamieszczonym powyżej informatorze maturalnym. Poniżej wyszczególniłem najważniejsze z nich.
 • Czas trwania egzaminu maturalnego z matematyki to 170 minut (poziom podstawowy) i 180 minut (poziom rozszerzony)
 • Egzamin składa się z 20 - 25 zadań zamkniętych oraz 8 - 15 zadań otwartych.
  Do zdobycia ze wszystkich zadań jest łącznie 50 punktów.
 • Żeby zdać maturę wystarczy zdobyć 30% punktów, czyli 15 punktów.
 • Na egzamin należy przynieść długopis z czarnym tuszem
 • Wolno również posiadać pomoce, takie jak np.: linijka, cyrkiel, prosty kalkulator.

Pomoce dostępne na maturze

Na maturze masz prawo do korzystania z prostego kalkulatora oraz tablic maturalnych przygotowanych przez CKE.

Strategie egzaminacyjne

 • Pamiętaj, żeby dla każdego zadania z części zamkniętej zaznaczyć jedną odpowiedź.
  Nawet jeżeli nie znasz odpowiedzi to strzelaj! Szansa na trafienie wynosi 25%.
  Nigdy nie zostawiaj zadania z części testowej bez udzielonej odpowiedzi.
 • Korzystaj z tablic dostępnych na maturze. To jest taka naprawdę dobrze wykonana ściąga, z której można jawnie korzystać podczas egzaminu.
  Warto również przed samym egzaminem dobrze zapoznać się z tymi tablicami, żeby na maturze już wiedzieć gdzie szukać informacji.