Matura - najważniejsza wiedza

Na tej stronie zebrałem najbardziej typowe pytania i zadania, które pojawiają się na maturze podstawowej z matematyki.
Do każdego zagadnienia podałem przykładowe zadania z oficjalnych arkuszy CKE oraz źródła do nauki.
Dla każdego tematu podałem średnią liczbę punktów procentowych, które można zdobyć na maturze znając dane zagadnienie.
Jeśli nauczysz się i zrozumiesz poniższe zagadnienia, to będziesz przygotowany do matury podstawowej na minimum 50%.
Poniższe zestawienie nie zawiera pełnej wiedzy wymaganej na maturze, a jedynie najważniejsze zagadnienia do nauczenia.
Kompletną wiedzę wymaganą do zdania matury na 100% znajdziesz w Kursie do matury.

Poziom Podstawowy

1. Czy umiesz wykonywać działania na ułamkach, potęgach i pierwiastkach? [2% - 6%]

2. Czy umiesz wykonywać proste działania na logarytmach? [2%]

3. Czy umiesz liczyć procenty? [2%]

4. Czy znasz i umiesz stosować wzory skróconego mnożenia? [2%]

5. Czy umiesz rozwiązywać równania i nierówności liniowe oraz analizować funkcję liniową? [6% - 10%]

6. Czy umiesz rozwiązywać równania i nierówności kwadratowe oraz analizować funkcję kwadratową? [10% - 20%]

7. Czy umiesz wykonywać działania na ciągu arytmetycznym i geometrycznym? [4% - 12%]

8. Czy wiesz jak liczyć średnią arytmetyczną, medianę oraz błąd względny i bezwzględny? [2% - 6%]

9. Czy umiesz wykonywać proste obliczenia trygonometryczne? [2% - 6%]

10. Czy umiesz wykonywać proste obliczenia w geometrii płaskiej, przestrzennej i analitycznej? [20% - 40%]

Poziom Rozszerzony

Poniżej podaję listę zagadnień, które mają największą szansę pojawić się na maturze rozszerzonej.

1. Czy umiesz wykonywać działania na potęgach, logarytmach i korzystać ze wzorów skróconego mnożenia? [2% - 4%]

2. Czy umiesz liczyć granice? [2% - 4%]

3. Czy umiesz rozwiązywać równania i nierówności z wartością bezwzględną? [2% - 6%]

4. Czy umiesz rozwiązywać równania i nierówności trygonometryczne? [2% - 8%]

5. Czy umiesz badać liczbę rozwiązań równania kwadratowego z parametrem, które dodatkowo ma spełniać podane warunki? [10% - 12%]

6. Czy umiesz rozwiązywać zadania optymalizacyjne? [14%]

7. Czy umiesz liczyć pochodne i dobrze rozumiesz pojęcie stycznej do wykresu funkcji? [6-8%]

8. Czy umiesz rozwiązywać zadania z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa? [6-8%]

9. Czy wiesz jak rozwiązywać zadania z resztą z dzielenia wielomianów? [2-4%]

10. Czy wiesz jak rozwiązywać zadania z ciągów arytmetycznych i geometrycznych oraz szeregów? [4-12%]

11. Czy znasz i umiesz stosować twierdzenia przydatne w geometrii płaskiej, przestrzennej i analitycznej? [16-26%]

Tematy nadrzędne i sąsiednie