Jesteś tutaj: MaturaMatura od 2023KURS - matura podstawowa od 2023
◀ Informacje o maturze 2023

KURS - matura podstawowa od 2023

Cechy kursu:
 • Zawiera dokładne omówienie szczegółowych wymagań CKE wymaganych na maturze od 2023.
 • Każda część kursu zawiera zadania maturalne zgodne z nowymi wytycznymi do matury od 2023.
Cały kurs zostanie opublikowany w okresie lipiec - sierpień 2022.
Materiały z KURSU do matury podstawowej 2022 są również aktualne do matury 2023 i można z nich korzystać w przygotowaniach. Stary kurs nie wyczerpuje jednak wszystkich tematów i poziomu trudności zadań z nadchodzącej nowej matury, dlatego na tej stronie przygotowuję nowy kurs.
Wybrane lekcje z kursu 2022, które w 100% pokrywają się z nową podstawą programową umieszczę również w kursie 2023.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmowanie) w zbiorze liczb rzeczywistych.
 • Własności pierwiastków dowolnego stopnia, w tym pierwiastków stopnia nieparzystego z liczb ujemnych.
 • Związek pierwiastkowania z potęgowaniem oraz prawa działań na potęgach i pierwiastkach.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Dowody dotyczące podzielności liczb całkowitych i reszt z dzielenia nie trudniejsze niż:
  dowód podzielności przez \(24\) iloczynu czterech kolejnych liczb naturalnych,
  dowód własności: jeśli liczba przy dzieleniu przez \(5\) daje resztę \(3\), to jej trzecia potęga przy dzieleniu przez \(5\) daje resztę \(2\);
 • Działania na wyrażeniach algebraicznych i wzory skróconego mnożenia (przy okazji zadań dowodowych)
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • pojęcie przedziału liczbowego, zaznaczanie przedziałów na osi liczbowej;
 • interpretacja geometryczna i algebraiczna wartości bezwzględnej, równania i nierówności typu: \(|x+4|=5\), \(|x-2|\lt 3\), \(|x+3|\ge4\);
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Obliczanie logarytmów.
 • Związek logarytmowania z potęgowaniem. Zastosowania wzorów na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęg.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Obliczanie Procentów.
 • Wielokrotne obniżki i podwyżki cen.
 • Obliczania procentów składanych i zysków z lokat.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Wzory skróconego mnożenia na: \((a+b)^2\), \((a-b)^2\), \(a^2-b^2\), \((a+b)^3\), \((a-b)^3\), \(a^3-b^3\), \(a^n-b^n\)
 • Zadania dowodowe
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Obliczanie wartości wielomianu i pojęcie stopnia wielomianu;
 • Działania na wielomianach - dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomiany jednej i wielu zmiennych;
 • Zadania łączone z innymi działami oraz zadanie dowodowe.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Rozwiązywanie równań danych w postaci iloczynowej.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Wyłączanie poza nawias jednomianu z sumy algebraicznej;
 • Rozkładanie wielomianu na czynniki metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias oraz metodą grupowania wyrazów;
 • Rozwiązywanie równań wielomianowych postaci \(W(x)=0\) dla wielomianów doprowadzonych do postaci iloczynowej lub takich, które dają się doprowadzić do postaci iloczynowej metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias lub metodą grupowania;
 • Interpretowanie miejsca zerowego wielomianu.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych;
 • Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych, w przypadkach nie trudniejszych niż: \(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x}\), \(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}\), \(\frac{x+1}{x+2}+\frac{x-1}{x+1}\).
 • Równania wymierne postaci \(\frac{V(x)}{W(x)}=0\), gdzie wielomiany \(V(x)\) i \(W(x)\) są zapisane w postaci iloczynowej.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Równania kwadratowe.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Nierówności kwadratowe.
Kolejne części kursu będę publikował stopniowo w sierpniu 2022, tak aby wraz z początkiem roku szkolnego był dostępny cały kurs.