Jesteś tu: MaturaPewniaki maturalne

Pewniaki maturalne

Na stronie umieściłem te typy zadań, które mają największą szansę pojawić się na maturze. Warto abyście potrafili rozwiązywać te typy zadań.
Więcej podobnych zadań znajdziecie w działach tematycznych oraz arkuszach maturalnych.
Wszystkim zdającym życzę powodzenia! :)
PLAYLISTA
php
Cena towaru bez podatku VAT jest równa \(60\) zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości \(22\%\) kosztuje
\( 73{,}20 \)
\( 49{,}18 \)
\( 60{,}22 \)
\( 82 \)
A
Samochód kosztował \(30000\) zł. Jego cenę obniżono o \(10\%\), a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o \(10\%\). Po tych obniżkach samochód kosztował
\( 24400 \)
\( 24700 \)
\( 24000 \)
\( 24300 \)
D
Iloczyn \(81^2\cdot 9^4\) jest równy
\( 3^4 \)
\( 3^0 \)
\( 3^{16} \)
\( 3^{14} \)
C
Różnica \(\log_{3}9-\log_{3}1\) jest równa
\( 0 \)
\( 1 \)
\( 2 \)
\( 3 \)
C
Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.
\( |x-1| \lt 3 \)
\( |x+1| \lt 3 \)
\( |x+1| > 3 \)
\( |x-1| > 3 \)
B
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \(|x-2| \ge 3\).
B
Kwadrat liczby \(x=5+2\sqrt{3}\) jest równy
\( 37 \)
\( 25+4\sqrt{3} \)
\( 37+20\sqrt{3} \)
\( 147 \)
C
Równanie \(\frac{x^2-4}{(x-4)(x+4)}=0\)
nie ma rozwiązań.
ma dokładnie jedno rozwiązanie.
ma dokładnie dwa rozwiązania.
ma dokładnie cztery rozwiązania.
C
Wskaż \(m\), dla którego funkcja liniowa \(f(x)=(m−1)x+6\) jest rosnąca
\( m=-1 \)
\( m=0 \)
\( m=1 \)
\( m=2 \)
D
W ciągu arytmetycznym \((a_n)\) mamy: \(a_2=5\) i \(a_4=11\). Oblicz \(a_5\).
\( 8 \)
\( 14 \)
\( 17 \)
\( 6 \)
B
W ciągu geometrycznym \((a_n)\) dane są: \(a_1=2\) i \(a_2=12\). Wtedy
\( a_4=26 \)
\( a_4=432 \)
\( a_4=32 \)
\( a_4=2592 \)
B
Kąt \(\alpha \) jest ostry i \(\cos \alpha =\frac{3}{4}\). Wtedy \(\sin \alpha \) jest równy
\( \frac{1}{4} \)
\( \frac{\sqrt{3}}{4} \)
\( \frac{\sqrt{7}}{4} \)
\( \frac{7}{16} \)
C
Prosta \(l\) ma równanie \(y=-\frac{1}{4}x+7\). Wskaż równanie prostej prostopadłej do prostej \(l\).
\( y=\frac{1}{4}x+1 \)
\( y=-\frac{1}{4}x-7 \)
\( y=4x-1 \)
\( y=-4x+7 \)
C
Proste o równaniach \(y=2x+3\) oraz \(y=-\frac{1}{3}x+2\)
są równoległe i różne
są prostopadłe
przecinają się pod kątem innym niż prosty
pokrywają się
C
Rozwiąż nierówność \(x^2−14x+24 \gt 0\).
\(x\in (-\infty ;2)\cup (12;+\infty )\)
Rozwiąż równanie \(x^3−3x^2+2x−6=0\).
\(x=3\)
Ciąg \((9, x, 19)\) jest arytmetyczny, a ciąg \((x, 42, y, z)\) jest geometryczny. Oblicz \(x\), \(y\) oraz \(z\).
\(x=14\), \(y=126\), \(z=378\)
Z miejscowości \(A\) i \(B\) oddalonych od siebie o \(182\) km wyjeżdżają naprzeciw siebie dwaj rowerzyści. Rowerzysta jadący z miejscowości \(B\) do miejscowości \(A\) jedzie ze średnią prędkością mniejszą od \(25\) km/h. Rowerzysta jadący z miejscowości \(A\) do miejscowości \(B\) wyjeżdża o \(1\) godzinę wcześniej i jedzie ze średnią prędkością o \(7\) km/h większą od średniej prędkości drugiego rowerzysty. Rowerzyści spotkali się w takim miejscu, że rowerzysta jadący z miejscowości \(A\) przebył do tego miejsca \(\frac{9}{13}\) całej drogi z \(A\) do \(B\). Z jakimi średnimi prędkościami jechali obaj rowerzyści?
\(v_1=7\) km/h, \(v_2=14\) km/h
Sąsiednie tematy
Pewniaki maturalne (tu jesteś)