Jesteś tutaj: MaturaMatura - dodatkowe materiałyArkusze treningowe 2010-2015Zestaw treningowy 2
◀ Zestaw treningowy 1

Zestaw treningowy 2

Liczba \(2^{20}\cdot 4^{40}\) jest równa
A.\( 2^{60} \)
B.\( 4^{50} \)
C.\( 8^{60} \)
D.\( 8^{800} \)
B
Zbiór rozwiązań nierówności \(|x - 3| \ge 1\) jest przedstawiony na rysunku
A
O zdarzeniach losowych \(A\), \(B\) wiadomo, że: \(P(A) = 0{,}5\), \(P(B) = 0{,}3\) i \(P(A\cup B) = 0{,}7\). Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń \(A\) i \(B\) spełnia warunek
A.\( P(A\cap B)=0{,}2 \)
B.\( P(A\cap B))>0{,}3 \)
C.\( P(A\cap B))\lt 0{,}2 \)
D.\( P(A\cap B))=0{,}3 \)
C
Wskaż liczbę, której \(6\%\) jest równe \(6\).
A.\( 0{,}36 \)
B.\( 3{,}6 \)
C.\( 10 \)
D.\( 100 \)
D
Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa \(30^\circ\). Kąt rozwarty tego równoległoboku jest równy
A.\( 105^\circ \)
B.\( 115^\circ \)
C.\( 125^\circ \)
D.\( 135^\circ \)
A
Funkcja \(f\) jest określona wzorem \( f(x)=\begin{cases} {x-4\ \ \ \quad \text{ dla } x\le 3}\\ {-x+2\quad \text{ dla }x>3} \end{cases} \). Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?
A.\( 0 \)
B.\( 1 \)
C.\( 2 \)
D.\( 3 \)
A
Kąt \(\alpha \) jest ostry i \(\sin\alpha = 0{,}75\). Wówczas
A.\( \alpha \lt 30^\circ \)
B.\( \alpha =30^\circ \)
C.\( \alpha =45^\circ \)
D.\( \alpha >45^\circ \)
D
Liczba \(7^{\frac{4}{3}}\cdot \sqrt[3]{7^5}\) jest równa
A.\( 7^{\frac{4}{5}} \)
B.\( 7^3 \)
C.\( 7^{\frac{20}{9}} \)
D.\( 7^2 \)
B
Dana jest funkcja \(y = f(x)\) określona dla \(x\in \langle -1, 8 \rangle\), której wykres jest przedstawiony na rysunku. Wskaż zbiór wartości tej funkcji
A.\( \{-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8\} \)
B.\( (-1,4) \)
C.\( \langle -1,4 \rangle \)
D.\( \langle -1,8 \rangle \)
C
Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy \(4\), a piąty wyraz tego ciągu jest równy \(1\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A.\( 4 \)
B.\( 4\sqrt{2} \)
C.\( 16 \)
D.\( 16\sqrt{2} \)
C
Pewien wielościan ma \(6\) krawędzi. Liczba jego ścian jest równa
A.\( 4 \)
B.\( 5 \)
C.\( 6 \)
D.\( 9 \)
A
Wykres funkcji kwadratowej \(f(x) = (x - 3)^2 - 2\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu
A.\( y=-3 \)
B.\( y=-1 \)
C.\( y=1 \)
D.\( y=3 \)
A
Odcinki \(AB\) i \(CD\) są równoległe. Długości odcinków \(AB\), \(CD\) i \(AD\) są podane na rysunku. Długość odcinka \(DE\) jest równa
A.\( 44 \)
B.\( 40 \)
C.\( 36 \)
D.\( 15 \)
B
Wskaż równanie okręgu o środku \(S = (1,- 2)\) i promieniu \(r = 2\)
A.\( (x-1)^2+(y+2)^2=2 \)
B.\( (x+1)^2+(y-2)^2=2 \)
C.\( (x-1)^2+(y+2)^2=4 \)
D.\( (x+1)^2+(y-2)^2=4 \)
C
Równanie \(\frac{2x+1}{x}=3x\)
A.ma dwa rozwiązania: \( x=-\frac{1}{3}, x=1 \).
B.ma dwa rozwiązania: \( x=\frac{1}{3}, x=1 \).
C.nie ma żadnego rozwiązania.
D.ma tylko jedno rozwiązanie: \( x=1 \)
A
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa \(24\). Objętość tego sześcianu jest równa
A.\( 64 \)
B.\( 27 \)
C.\( 24 \)
D.\( 8 \)
D
Ciąg \((a_n)\) jest określony wzorem \(a_n = (-1)^n\cdot (n^2 - 2n)\) dla \(n \ge 1\). Wtedy
A.\( a_3>3 \)
B.\( a_3=3 \)
C.\( a_3\lt 2 \)
D.\( a_3=2 \)
C
Liczba \(\log 12\) jest równa
A.\( \log 3\cdot \log 4 \)
B.\( \log 3+ \log 4 \)
C.\( \log 16-\log 4 \)
D.\( \log 10+\log 2 \)
B
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^2 > 4x\) jest
A.\( (-\infty ,-4)\cup (0,+\infty ) \)
B.\( (4,+\infty ) \)
C.\( (-\infty ,-2)\cup (2,+\infty ) \)
D.\( (-\infty ,0)\cup (4,+\infty ) \)
D
Prosta \(l\) ma równanie \(y = -7x + 2\). Równanie prostej prostopadłej do \(l\) i przechodzącej przez punkt \(P = (0, 1)\) ma postać
A.\( y=7x-1 \)
B.\( y=7x+1 \)
C.\( y=\frac{1}{7}x+1 \)
D.\( y=\frac{1}{7}x-1 \)
C