Powtórka do matury

Na tej stronie znajdują się lekcje wideo z powtórkami najważniejszych zagadnień do matury podstawowej z matematyki.
Na filmie pokazuję praktyczną metodę na szybkie rysowanie dokładnych wykresów funkcji liniowych.
W tej lekcji wideo znajdziesz bardzo dokładne omówienie pojęcia funkcji kwadratowej.
Na filmie pokazuję wszystkie możliwe typy nierówności kwadratowych oraz sposoby ich rozwiązywania.
Na filmie omawiam metodę rozwiązywania zadań z procentów, w których występuje podwójna obniżka, albo podwyżka ceny.
W tym nagraniu wideo omawiam typowe zadanie z trygonometrii, w którym mamy daną wartość jednej funkcji trygonometrycznej, a musimy policzyć wartości wszystkich pozostałych funkcji trygonometrycznych.
Zadania tego typu można rozwiązywać na kilka różnych sposobów - np. korzystając z twierdzenia Pitagorasa, albo jedynki trygonometrycznej. Plusy i minusy każdej z tych metod omawiam w tym nagraniu wideo.
W tym nagraniu wideo omawiam wszystkie najważniejsze pojęcia, wzory i fakty z geometrii analitycznej.
W tym nagraniu wideo omawiam najbardziej praktyczne metody rozwiązywania zadań z kombinatoryki oraz klasycznego rachunku prawdopodobieństwa.
W tym nagraniu wideo pokazuję kilka przydatnych wzorów i własności, których nie ma w tablicach maturalnych.
W tym nagraniu wideo pokazuję jak zaznaczać różne kąty w bryłach.
W tym nagraniu wideo pokazuję jak wykonywać działania na potęgach o wykładniku wymiernym.
Przez pierwsze 8 minut nagrania przypominam również zasady wykonywania działań na potęgach o wykładniku całkowitym.
W tym nagraniu wideo omawiam najważniejsze wiadomości dotyczące ciągu arytmetycznego.
W tym nagraniu wideo omawiam najważniejsze wiadomości dotyczące ciągu geometrycznego.
W tym nagraniu wideo omawiam najważniejsze wiadomości dotyczące logarytmów.
Pokazuję najprostszą metodę obliczania logarytmów, omawiam wszystkie najważniejsze wzory związane z logarytmami, dziedzinę logarytmu oraz równania i nierówności logarytmiczne.
W tym nagraniu wideo omawiam metodę rozwiązywania równań trygonometrycznych i przy okazji pokazuję jak najlepiej rysować wykresy sinusa i cosinusa.
W tym nagraniu wideo omawiam podstawowe działania na liczbach rzeczywistych.
W tym nagraniu wideo omawiam pojęcie wartości bezwzględnej.