Jesteś tutaj: MaturaMatura - dodatkowe materiałyPowtórka do matury
◀ Matura - najważniejsze wzory spoza tablic

Powtórka do matury

Na tej stronie znajdują się lekcje powtórkowe do matury podstawowej z matematyki.
Kompletną wiedzę znajdziesz w Kursie do matury z matematyki.
Na tym filmie powtarzam najważniejsze zagadnienia do matury podstawowej.
Czas nagrania: 62 min.
Na tym filmie powtarzam najważniejsze zagadnienia do matury rozszerzonej.
Czas nagrania: 94 min.
W tym nagraniu przypomnimy sobie co to są miejsca zerowe funkcji, jak liczyć logarytmy oraz medianę.
Czas nagrania: 12 min.
\(\frac{1}{4}\)
W tym nagraniu przypomnimy sobie wybrane wiadomości z funkcji kwadratowej i ciągu arytmetycznego na przykładzie zadania:
Liczby \(2\) oraz \(3\) są miejscami zerowymi funkcji kwadratowej \(f(x)=ax^2+bx+c\). Udowodnij, że ciąg \(\frac{c}{a}, \sqrt{\frac{3c-8a}{b}+6}, -2\) jest arytmetyczny.
Czas nagrania: 13 min.
W tym filmiku pokazuję najczęściej popełniane błędy rachunkowe oraz jak ich unikać.
Czas nagrania: 12 min.
W tym nagraniu przypomnimy sobie kiedy proste są równoległe, a kiedy prostopadłe na przykładzie zadania:
Dane są proste: \[\begin{split} &k:\ \ y=(6-m)x+2\\[6pt] &l:\ \ m^2x-y-1=0 \end{split}\]
Wyznacz wszystkie parametry \(m\) dla których proste \(k\) i \(l\) są równolegle. (poziom podstawowy)
Udowodnij, że istnieje dokładnie jeden parametr \(m\) dla których proste \(k\) i \(l\) są prostopadłe. (poziom rozszerzony)
Czas nagrania: 14 min.
W tym nagraniu przypomnimy sobie najważniejsze pojęcia z geometrii analitycznej na przykładzie zadania:
Prosta \(k: y=-\frac{2}{3}x+4\) przecina oś \(Oy\) w punkcie \(A\), a oś \(Ox\) w punkcie \(B\). Symetralna odcinka \(AB\) przecina oś \(Oy\) w punkcie \(P\), a prostą \(l: y=8\) w punkcie \(C\). Oblicz pole czworokąta \(APBC\).
Czas nagrania: 24 min.
Na filmie pokazuję praktyczną metodę na szybkie rysowanie dokładnych wykresów funkcji liniowych.
Czas nagrania: 13 min.
W tej lekcji wideo znajdziesz bardzo dokładne omówienie pojęcia funkcji kwadratowej.
Czas nagrania: 45 min.
Na filmie pokazuję wszystkie możliwe typy nierówności kwadratowych oraz sposoby ich rozwiązywania.
Czas nagrania: 27 min.
Na filmie omawiam metodę rozwiązywania zadań z procentów, w których występuje podwójna obniżka, albo podwyżka ceny.
Czas nagrania: 22 min.
W tym nagraniu wideo omawiam typowe zadanie z trygonometrii, w którym mamy daną wartość jednej funkcji trygonometrycznej, a musimy policzyć wartości wszystkich pozostałych funkcji trygonometrycznych.
Zadania tego typu można rozwiązywać na kilka różnych sposobów - np. korzystając z twierdzenia Pitagorasa, albo jedynki trygonometrycznej. Plusy i minusy każdej z tych metod omawiam w tym nagraniu wideo.
Czas nagrania: 13 min.
W tym nagraniu wideo omawiam wszystkie najważniejsze pojęcia, wzory i fakty z geometrii analitycznej.
Czas nagrania: 59 min.
W tym nagraniu wideo omawiam najbardziej praktyczne metody rozwiązywania zadań z kombinatoryki oraz klasycznego rachunku prawdopodobieństwa.
Czas nagrania: 64 min.
W tym nagraniu wideo pokazuję kilka przydatnych wzorów i własności, których nie ma w tablicach maturalnych.
Czas nagrania: 27 min.
W tym nagraniu wideo pokazuję jak zaznaczać różne kąty w bryłach.
Czas nagrania: 20 min.
W tym nagraniu wideo pokazuję jak wykonywać działania na potęgach o wykładniku wymiernym.
Przez pierwsze 8 minut nagrania przypominam również zasady wykonywania działań na potęgach o wykładniku całkowitym.
Czas nagrania: 30 min.
W tym nagraniu wideo omawiam najważniejsze wiadomości dotyczące ciągu arytmetycznego.
Czas nagrania: 36 min.
W tym nagraniu wideo omawiam najważniejsze wiadomości dotyczące ciągu geometrycznego.
Czas nagrania: 40 min.
W tym nagraniu wideo omawiam najważniejsze wiadomości dotyczące logarytmów.
Pokazuję najprostszą metodę obliczania logarytmów, omawiam wszystkie najważniejsze wzory związane z logarytmami, dziedzinę logarytmu oraz równania i nierówności logarytmiczne.
Czas nagrania: 67 min.

Poziom rozszerzony

W tym nagraniu wideo omawiam metodę rozwiązywania równań trygonometrycznych i pokazuję jak najlepiej rysować wykresy sinusa i cosinusa.
Czas nagrania: 25 min.
W tym nagraniu omawiam najważniejsze zagadnienia i typy zadań jakie mogą pojawić się na maturze rozszerzonej.
Czas nagrania: 14 min.