Jesteś tutaj: SzkołaWyrażenia algebraiczne
◀ Logarytmy

Wyrażenia algebraiczne

Wprowadzenie do wyrażeń algebraicznych
Wyrażenia algebraiczne - to liczby wraz z literami połączone znakami działań, np.: \[2x,\quad 7x^2,\quad 2x-1,\quad 3x-2y+7,\quad a^2+b^2\] Nazwy wyrażeń algebraicznych możemy zapisać słownie według znaków działań, które je łączą, np.:
Zapis matematyczny Zapis słowny
\(x + y\) suma liczb \(x\) i \(y\)
\(x - y\) różnica liczb \(x\) i \(y\)
\(x\cdot y\) iloczyn liczb \(x\) i \(y\)
\(x : y\) iloraz liczb \(x\) i \(y\)
\(2x\) podwojona liczba \(x\)
\(3x\) liczba trzy razy większa \(x\)
\(0{,}5x\) połowa liczby \(x\)
\(x - 12\) liczba o \(12\) mniejsza od \(x\)
\(x^2\) kwadrat liczby \(x\)
\(x^2 + y^2\) suma kwadratów liczb \(x\) i \(y\)
\((x + y)^2\) kwadrat sumy liczb \(x\) i \(y\)
\(x^3 - y^3\) różnica sześcianów liczb \(x\) i \(y\)
(\(2x)^2 - 0{,}5y^3\) różnica kwadratu podwojonej liczby \(x\) i połowy sześcianu liczby \(y\)

Uwaga odnośnie zapisu

W wyrażeniach algebraicznych, w których występuje mnożenie, często nie zapisujemy kropki oznaczającej iloczyn.
Zamiast pisać \(2\cdot x\) zapisujemy krócej \(2x\).
Oba zapisy są prawidłowe i oznaczają to samo wyrażenie, ale drugi zapis jest krótszy, a przez to praktyczniejszy.