Sześcian sumy

Drukuj
Wzór na sześcian sumy dwóch liczb jest następujący: \[(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\]
Oblicz \((x + 1)^3\).
\((x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1\)
Oblicz \((x + 2)^3\).
\((x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8\)
Oblicz \((x + 5)^3\).
\((x + 5)^3 = x^3 + 15x^2 + 75x + 125\)
Tematy nadrzędne i sąsiednie