Różnica sześcianów

Wzór na różnicę sześcianów dwóch liczb jest następujący: \[a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)\]
  • \(x^3 - 8 = x^3 - 2^3 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)\)
  • \(x^3 - 125 = x^3 - 5^3 = (x - 5)(x^2 + 5x + 25)\)
Tematy nadrzędne i sąsiednie