Mnożenie wyrażeń algebraicznych

Wyrażenia algebraiczne mnożymy "wyraz za wyrazem", tzn. każdy razy każdy.
Wykonaj mnożenie: \((3x^2+5)\cdot (7x-2)\).
\[\begin{split} &(3x^2+5)\cdot (7x-2)=\\[6pt] &=3x^2\cdot 7x+3x^2\cdot (-2)+5\cdot 7x+5\cdot (-2)=\\[6pt] &=21x^3-6x^2+35x-10 \end{split}\]
Wykonaj mnożenie: \((5xy-y^2)\cdot (x^3+y^3)\).
\[\begin{split} &(5xy-y^2)\cdot (x^3+y^3)=\\[6pt] &=5xy\cdot x^3+5xy\cdot y^3-y^2\cdot x^3-y^2\cdot y^3=\\[6pt] &=5x^4y+5xy^4-x^3y^2-y^5 \end{split}\]
W tym nagraniu wideo pokazuję jak mnożyć wyrażenia algebraiczne.
Tematy nadrzędne i sąsiednie