Suma sześcianów

Drukuj
Wzór na sumę sześcianów dwóch liczb jest następujący: \[a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)\]
  • \(x^3 + 8 = x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)\)
  • \(x^3 + 125 = x^3 + 5^3 = (x + 5)(x^2 - 5x + 25)\)
Tematy nadrzędne i sąsiednie