Wyrażenia algebraiczne

Sumowanie wyrażeń algebraicznych

Upraszczanie wyrażeń algebraicznych polega na dodawaniu jednomianów podobnych.
Jednomiany podobne - to jednomiany, które różnią się jedynie współczynnikiem liczbowym.
Jednomiany: \[x,\quad 3x,\quad \frac{3}{4}x,\quad -5x,\quad \sqrt{2}x\] są podobne, ponieważ wszystkie są postaci: \[\text{liczba} \cdot x\]
Jednomiany: \[3x^2y,\quad -x^2y,\quad 6x^2y,\quad \frac{1}{3}x^2y\] są podobne, ponieważ wszystkie są postaci: \[\text{liczba} \cdot x^2y\]
Jednomiany: \[a^5b^3c,\quad 7^5b^3c^4,\quad -90abc\] nie są podobne, ponieważ każdy ma inną część złożoną z literek.
Wśród jednomianów: \[5x,\quad 3x^2,\quad \frac{1}{2}x,\quad 3x,\quad -x^2,\quad 2x^3\] wskaż jednomiany podobne.
Jednomiany podobne pierwszego stopnia, to: \[5x,\quad \frac{1}{2}x,\quad 3x\] Jednomiany podobne drugiego stopnia, to: \[3x^2,\quad -x^2\]
Uprość wyrażenie \(3x^2+2x+5x^2\).
Możemy dodać jednomiany podobne: \(3x^2\) oraz \(5x^2\): \[3x^2+2x+5x^2=3x^2+5x^2+2x=8x^2+2x\]
W tym nagraniu wideo pokazuję jak dodawać wyrażenia algebraiczne.
Tematy nadrzędne i sąsiednie