Kwadrat różnicy

Drukuj
Wzór na kwadrat różnicy dwóch liczb jest następujący: \[(a-b)^2=a^2-2ab+b^2\]
Wzoru tego używamy tak samo wzoru na kwadrat sumy dwóch liczb.
 • \((x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1\)
 • \((x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4\)
 • \((x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9\)
 • \((x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25\)
 • \((x - 6)^2 = x^2 - 12x + 36\)
 • \((x - 9)^2 = x^2 - 18x + 81\)
 • \((7 - x)^2 = 49 - 14x + x^2\)
 • \((13 - x)^2 = 169 - 26x + x^2\)
 • \((5x - 2)^2 = (5x)^2 - 2\cdot 5x\cdot 2 + 4 = 25x^2 - 20x + 4\)
 • \((3x - 7)^2 = 9x^2 - 42x + 49\)
 • \((7x - 10)^2 = 49x^2 - 140x + 100\)
 • \((6x - \sqrt{2})^2 = 36x^2 - 12\sqrt{2}x + 2\)
Tematy nadrzędne i sąsiednie