Jesteś tutaj: Kurs zadaniowy do starej matury

Kurs zadaniowy do starej matury

Informacje o kursie
W serwisie matemaks.pl znajduje się już ponad 2500 typowych zadań maturalnych. Wszystkie razem tworzą niezwykle skuteczny zestaw przygotowujący do matury podstawowej z matematyki.
Ze względu na bardzo dużą ilość dostępnych materiałów oraz nową podstawę programową, postanowiłem wybrać te nagrania, w których omawiam wszystkie najważniejsze zagadnienia wymagane na maturze, począwszy od roku 2015.
Po przerobieniu tego kursu, będziesz mieć pewność, że umiesz wszystko, co może pojawić się na egzaminie.
Zapoznasz się z najbardziej typowymi zadaniami maturalnymi i poznasz najprostsze schematy ich rozwiązywania.
Wszystkie nagrania podzieliłem na działy tematyczne, tak aby nauka stała się jeszcze bardziej efektywna.
Sugerowany czas na przerobienie całego materiału: 4 miesiące.

Część I - działania na liczbach

Przerabiane zagadnienia: potęgi, pierwiastki, ułamki, procenty, błąd względny i bezwzględny.
Liczba filmów: 67.
Sugerowany czas na opanowanie materiału: 10 dni.
Rozpocznij naukę!

Część II - logarytmy

Przerabiane zagadnienia: obliczanie, dodawanie i odejmowanie logarytmów.
Liczba filmów: 34.
Sugerowany czas na opanowanie materiału: 4 dni.
Rozpocznij naukę!

Część III - równania

Przerabiane zagadnienia: równania liniowe i kwadratowe.
Liczba filmów: 14.
Sugerowany czas na opanowanie materiału: 2 dni.
Rozpocznij naukę!

Część IV - nierówności

Przerabiane zagadnienia: nierówności liniowe i kwadratowe.
Liczba filmów: 35.
Sugerowany czas na opanowanie materiału: 5 dni.
Rozpocznij naukę!

Część V - funkcje

Przerabiane zagadnienia: dziedzina i zbiór wartości funkcji, miejsca zerowe, wykres funkcji, zadania z parametrem.
Liczba filmów: 33.
Sugerowany czas na opanowanie materiału: 7 dni.
Rozpocznij naukę!

Część VI - funkcja liniowa

Przerabiane zagadnienia: wykres funkcji liniowej, wyznaczanie równania prostej, proste równoległe i prostopadłe.
Liczba filmów: 35.
Sugerowany czas na opanowanie materiału: 5 dni.
Rozpocznij naukę!

Część VII - funkcja kwadratowa

Przerabiane zagadnienia: wykres funkcji kwadratowej, miejsca zerowe, wierzchołek, zadania tekstowe.
Liczba filmów: 40.
Sugerowany czas na opanowanie materiału: 14 dni.
Rozpocznij naukę!

Część VIII - ciągi

Przerabiane zagadnienia: wzór ogólny ciągu, ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny.
Liczba filmów: 57.
Sugerowany czas na opanowanie materiału: 7 dni.
Rozpocznij naukę!

Część IX - trygonometria

Przerabiane zagadnienia: sin, cos i tg w trójkącie prostokątnym, podstawowe wzory i zależności trygonometryczne.
Liczba filmów: 39.
Sugerowany czas na opanowanie materiału: 7 dni.
Rozpocznij naukę!

Część X - geometria płaska

Przerabiane zagadnienia: trójkąty, twierdzenie Pitagorasa, podobieństwo, kwadrat, trapez, romb, koło, okrąg, kąty wpisane i środkowe.
Liczba filmów: 97.
Sugerowany czas na opanowanie materiału: 25 dni.
Rozpocznij naukę!

Część XI - geometria analityczna

Przerabiane zagadnienia: układ współrzędnych, długość odcinka, środek odcinka, symetralna odcinka, równanie prostej, punkt przecięcia prostych.
Liczba filmów: 24.
Sugerowany czas na opanowanie materiału: 6 dni.
Rozpocznij naukę!

Część XII - geometria przestrzenna

Przerabiane zagadnienia: graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe.
Liczba filmów: 80.
Sugerowany czas na opanowanie materiału: 14 dni.
Rozpocznij naukę!

Część XIII - kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

Przerabiane zagadnienia: reguła mnożenia, reguła dodawania, prawdopodobieństwo klasyczne.
Liczba filmów: 38.
Sugerowany czas na opanowanie materiału: 10 dni.
Rozpocznij naukę!

Część XIV - statystyka

Przerabiane zagadnienia: średnia arytmetyczna, mediana, odchylenie standardowe (w przyszłości jeszcze dodam średnią ważoną).
Liczba filmów: 24.
Sugerowany czas na opanowanie materiału: 4 dni.
Rozpocznij naukę!