Jesteś tutaj: MaturaMatura - dodatkowe materiałyKurs do matury podstawowej z matematykiMatura podstawowa z matematyki - kurs - nierówności
◀ Matura podstawowa z matematyki - kurs - równania

Matura podstawowa z matematyki - kurs - nierówności

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(x\sqrt{3}+4\ge 2x+\sqrt{12}\) jest przedział
\( (-\infty ,2) \)
\( (-\infty ,2 \rangle \)
\( \langle 2,+\infty ) \)
\( (2,+\infty ) \)
B
Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \(\frac{x}{2}\le \frac{2x}{3}+\frac{1}{4}\) jest
\( -2 \)
\( -1 \)
\( 0 \)
\( 1 \)
B
Na filmie pokazuję wszystkie możliwe typy nierówności kwadratowych oraz sposoby ich rozwiązywania.
Czas nagrania: 27 min.
Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \((4 + x)^2 \lt (x - 4)(x + 4)\) jest
\( -5 \)
\( -4 \)
\( -3 \)
\( -2 \)
A
Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór rozwiązań nierówności \(2(3 − x) > x\).
D
Rozwiąż nierówność \(2x^2-7x+5 \ge 0\).
\(x\in (-\infty ;1\rangle \cup \langle 2{,}5; +\infty )\)
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x(x+5)>0\) jest
\( (-\infty, 0)\cup (5, +\infty ) \)
\( (-\infty, -5)\cup (0, +\infty ) \)
\( (-\infty, -5)\cup (5, +\infty ) \)
\( (-5, +\infty ) \)
B
Rozwiąż nierówność \(x^2−14x+24 \gt 0\).
\(x\in (-\infty ;2)\cup (12;+\infty )\)
Zbiorem rozwiązań nierówności \((x-2)(x+3) \ge 0\) jest
\( \langle -2, 3 \rangle \)
\( \langle -3, 2 \rangle \)
\( ( -\infty , -3 \rangle \cup \langle 2, +\infty ) \)
\( ( -\infty , 2 \rangle \cup \langle 3, +\infty ) \)
C
Rozwiąż nierówność \(x^2+11x+30 \le 0\).
\(x\in \langle -6;-5 \rangle \)
Rozwiąż nierówność \(-2x^2 + 0{,}5x \ge 0\).
\(x\in \left\langle 0;\frac{1}{4} \right\rangle \)
Rozwiąż nierówność: \(-x^2+2x+8\ge 0\).
\(x\in \langle -2,4\rangle \)
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^2\lt 4\) jest
\( (-2;2) \)
\( (-\infty ;-2)\cup (2;\infty ) \)
\( (-\infty ;2) \)
\( \langle -2;2 \rangle \)
A
Rozwiąż nierówność \(x^2-9>0\).
\(x\in (-\infty ;-3)\cup (3;+\infty )\)
Rozwiąż nierówność \(x^2-x+5>0\).
\(x\in \mathbb{R} \)
Rozwiąż nierówność \(x^2-8x+7\ge 0\).
\(x\in (-\infty ;1\rangle \cup \langle 7;+\infty )\)
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x(x+6)\lt 0\) jest
\( (-6,0) \)
\( (0,6) \)
\( (-\infty ,-6)\cup (0,+\infty ) \)
\( (-\infty ,0)\cup (6,+\infty ) \)
A
Rozwiąż nierówność \(x^2 - 3x - 10 \lt 0\).
\(x\in (-2,5)\)
Do zbioru rozwiązań nierówności \((x-2)(x+3)\lt 0\) należy liczba
\( 9 \)
\( 7 \)
\( 4 \)
\( 1 \)
D
Rozwiąż nierówność \(x^2 - x - 2 \le 0\).
\(x\in \langle -1; 2\rangle \)
Rozwiąż nierówność \(x^2 + 8x + 15 > 0\).
\(x\in (-\infty ;-5) \cup (-3;+\infty )\)
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^2 > 4x\) jest
\( (-\infty ,-4)\cup (0,+\infty ) \)
\( (4,+\infty ) \)
\( (-\infty ,-2)\cup (2,+\infty ) \)
\( (-\infty ,0)\cup (4,+\infty ) \)
D
Rozwiąż nierówność \(-2x^2+3x+2\le 0\) .
\(x\in \left(-\infty ;-\frac{1}{2}\right\rangle \cup \langle 2;+\infty )\)
Rozwiąż nierówność \(-3x^2 + 3x + 36 \ge 0\) .
\(x\in \langle -3; 4 \rangle \)
Rozwiąż nierówność \(x^2 - 3x + 2 \lt 0\).
\(x\in (1;2)\)
Rozwiąż nierówność \(x^2+6x-7\le 0\).
\(x\in \left\langle -7; 1 \right\rangle \)
Do zbioru rozwiązań nierówności \(9\le x^2\) należy liczba
\( -2 \)
\( 0 \)
\( -3 \)
\( 2 \)
C
Rozwiąż nierówność \(x^2 + 5x \le 6\).
\(x\in \langle -6; 1 \rangle \)
Zbiorem rozwiązań nierówności \(3x^2+2x-1 \le 0\) jest
\( (-\infty ,-1)\cup \left \langle \frac{1}{3},+\infty \right ) \)
\( \left (-1,\frac{1}{3} \right ) \)
\( (-\infty ,-1)\cup \left (\frac{1}{3},+\infty \right ) \)
\( \left \langle -1,\frac{1}{3} \right \rangle \)
D
Zbiorem rozwiązań nierówności \(-x^2+2x-1 \lt 0\) jest
zbiór pusty
\( \mathbb{R} \backslash \{ 1 \} \)
\( \mathbb{R} \)
\( \mathbb{R} \backslash \{ -1 \} \)
B
Rozwiąż nierówność \(3x-x^2 \ge 0\).
\(x\in \langle 0;3 \rangle \)
Rozwiąż nierówność: \(-2x^2+3x\lt 4\).
\(x\in \mathbb{R} \)
Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności \( x^2-7x-5\lt 0 \) jest:
\(0 \)
\(3 \)
\(7 \)
\(8 \)
D
Wyznacz wszystkie liczby naturalne spełniające nierówność \( x^2-x-12\leqslant 0 \).
\(x\in \{1,2,3,4\} \) lub ewentualnie \(x\in \{0,1,2,3,4\} \) jeżeli \(0\) uznajemy za liczbę naturalną.
Rozwiąż nierówność \( (2-x)^2 \le 9 \).
\(x\in \langle -1;5 \rangle \)
Rozwiąż nierówność \( -x^2-5x+14\lt 0 \).
\(x\in (-\infty ;-7)\cup (2;+\infty )\)
Sąsiednie tematy